Algemeen
Tekst

Hoe werkt deze cursus?

Les 1

In deze les leg ik uit hoe deze cursus is opgebouwd en welke stappen je gaat doorlopen.

Je bent aan deze cursus begonnen omdat je iets wilt verbeteren aan je leven. Je bent ontevreden of ongelukkig over 1 of meer leefgebieden in je leven. Misschien weet je al heel precies wat je mist of waar je niet blij mee bent. Of heb je alleen het gevoel dat er iets niet klopt, en heb je nog nauwelijks een besef wat er precies aan schort.

De eerste stap die je gaat maken is een overzicht maken van alle leefgebieden zoals wonen, relatie, werk, geld, etc. Per leefgebied geef je aan hoe tevreden je bent en wat je zou willen verbeteren.

Vervolgens geef per leefgebied aan welke prioriteit deze heeft in je leven.

Daarmee heb je een overzicht gekregen van zowel de prioriteit als de tevredenheid per leefgebied en kun je kiezen waar je tijd en energie in wilt gaan steken om een verbetering te gaan realiseren.

In de volgende stap ga je je waarden ontdekken en definiëren. Een waarde is een leefregel waarmee je kunt zeggen en doen wat klopt voor jou. Bijvoorbeeld dat je eerlijk wilt zijn, en dat je je gezonde grenzen hanteert naar mensen die je niet respectvol behandelen. Met die waarden creëer je een 'innerlijk kompas' waarmee je besluiten kunt nemen om trouw te zijn aan jezelf. Als je leeft volgens je persoonlijke waarden, dan ben je altijd in verbinding met jezelf. En dat geeft rust en stabiliteit.

In de stap daarna ga je onderzoeken welke valkuilen, obstakels en hindernissen je waarschijnlijk gaat tegenkomen. Denk hierbij aan negatieven reacties van je omgeving, stress omdat je uit je comfortzone komt, onzekerheid, oude patronen en ongezonde gewoonten. 

Aan het eind van de cursus voeg je alle onderdelen samen in een persoonlijk ontwikkelplan waarin je alle voorgaande stappen verwerkt. Daarmee heb je een routekaart en gebruiksaanwijzing voor je veranderproces. Iedere dag gebruik je dit ontwikkelplan om je woorden en daden aan te toetsen en bij te sturen. Door regelmatig te evalueren zie je waar je nog vasthoudt aan oude gewoonten en kun je verder bijsturen en fijn slijpen.

Tijdens dit proces pluk je al dagelijks de vruchten van je ontwikkeling, en op termijn ga je ontdekken dat het leven steeds moeitelozer en zorgelozer wordt.

Dat is het resultaat van deze cursus.

waarden doelen activiteiten
Pen
>