Algemeen
Tekst

Stel dat je 10 jaar terug gaat in de tijd…

Les 17 Module 2

Stel dat je kunt tijdreizen. Je kunt 10 jaar terug in de tijd. Maar je behoudt alle kennis en ervaring van de afgelopen 10 jaar. Dus met die kennis en ervaring kun je andere beslissingen nemen, andere keuzes maken. Zou je dat dan doen? En wat zou je dan anders doen 10 jaar geleden? Voor dit scenario gaan we er van uit dat je niet nog een keer kunt tijdreizen, dus je blijft dan in dat jaartal en gaat daarvandaan weer verder leven. Wat zegt dit over wat je belangrijk vindt en over je waarden? Schrijf het op in je dagboek.

Pen
>