Algemeen
Tekst

Waar loop je tegenaan bij het leven vanuit je waarden?

Les 4

In deze les leg ik je uit waar je tegenaan kunt lopen als je wilt leven vanuit je waarde. Hoe oude patronen, conditioneringen, copingstijlen en mensen uit je omgeving het moeilijk kunnen maken.

In de 15e eeuw schreef de dichter Kabir het volgende gedicht: 

Als je luistert naar je ware Zelf zal je de waarheid vinden.

Ik luisterde naar mijn diepste Zelf, en hoe meer ik de innerlijke klanken gewaar werd, hoe meer ik gevestigd raakte in een diepe vreugde.

Pijn en ellende verlieten mij.

En van binnen vond ik mijn eigen meester.

Vreugde is nu mijn constante metgezel ,terwijl ik voort ga op mijn weg.

Op weg naar dit doel, deze ervaring van vreugde en waarheid, kun je een aantal hindernissen tegenkomen. En als je je hiervan bewust bent kun je voor iedere hindernis een maatregel bedenken die je dan kunt inzetten.

Hieronder vind je bij Lesmateriaal een powerpointpresentatie die je helpt om je hindernissen te gaan herkennen en hier maatregelen voor te bedenken.

Lesmateriaal

Resource 1

Pen
>